Zích đong rượu 2 đầu inox 20ml-40ml

Zích đong rượu 2 đầu inox 20ml-40ml

A004A002
40.000 ₫
chiếc
Việt Nam
Việt Nam
Còn hàng

Zích đong rượu 2 đầu inox 20ml-40ml
(Bar tool - zigger cup 20ml-40ml)

Gọi hotline 093 181 3883
để mua hàng nhanh nhất
Thương hiệu nổi bật