Zích đong rượu 2 đầu inox 15ml-30ml

Zích đong rượu 2 đầu inox 15ml-30ml

A004A001
35.000 ₫
chiếc
Việt Nam
Việt Nam
Còn hàng

Zích đong rượu 2 đầu inox 15ml-30ml
(Bar tool - zigger cup 15ml - 30ml)

Gọi hotline 093 181 3883
để mua hàng nhanh nhất
Thương hiệu nổi bật