Siro Monin (Syrup) | Trùm Nguyên Liệu cung cấp nguyên liệu pha chế, làm bánh, làm kem, làm socola, làm fast-food, làm pizza, ...

Syrup Monin 70cl

Thương hiệu nổi bật