Sweetness Almond - Hạnh nhân ngọt ngào

Sweetness Almond - Hạnh nhân ngọt ngào

Cách làm món Ngọt ngào hạnh nhân bằng Siro Hạnh Nhân Teisseire

SWEETNESS ALMOND

CÔNG THỨC

Sự xâm chiếm mạnh mẽ của hạnh nhân ngọt ngào, gợi nhớ bánh ngọt phương Đông.

CÔNG THỨC

Pha trà và lá bạc hà vào cùng ly.

Cho sữa vào si rô. 

Hòa trộn cả hai với nhau để tao ra món nước tuyêt vời.

 

THÀNH PHẦN

20ml Sirô Teisseire Hạnh Nhân

160ml Trà đen 

40ml Sữa

Lá Bạc hà

 www.trumnguyenlieu.vn

Thương hiệu nổi bật