Cách pha Danzka Blackberry Cocktail

Danzka Blackberry cocktail

Cách làm món cocktail từ rượu Vodka cao cấp Danzka và quả Blackberry.

CHUẨN BỊ

1. Rượu Vodka nhôm Danzka (http://trumnguyenlieu.vn/ruou-vodka-nhom-danzka-chai-1-lit.html)

2. Từ 5 đến 7 quả Blackberry (Để trang trí)

3. 30ml nước chanh xanh (có thể dùng syrup Lime của Teisseire: http://trumnguyenlieu.vn/thuong-hieu-teisseire )

4. 20ml dung dịch nước đường cô đặc (Có thể dùng syrup đường của Teisseire: http://trumnguyenlieu.vn/syrup-teisseire-cane-sugar-100cl-siro-teissire-nuoc-duong-chai-700ml.html)

BẮT ĐẦU LÀM

- Rót 20ml nước đường (hoặc syrup đường), 30ml nước chanh (hoặc syrup chanh), cho 5 quả blackberry và 15ml rượu Vodka Danzka vào bình Shaker lắc cùng đá.

- Đổ ra ly và trang trí bằng 1-2 quả blackberry trên miệng ly.

www.trumnguyenlieu.vn

Thương hiệu nổi bật