Cách pha món Asian Sprit

Cách pha món Asian Sprit

Cách pha món Asian Spirit với Siro Vải Teisseire

ASIAN SPIRIT

CÔNG THỨC

Cho đá vào đầy một ly rượu và thêm si rô.

Vắt một phần tư quả chanh vào ly và thả chanh bào vào đó.

Thêm lá húng quế vào ly trước khi rót đầy rượu vang trắng đã ướp lạnh và nước sủi bọt.

 

THÀNH PHẦN

20ml Teissiere quả vải

4 lá húng quế

100ml vang trắng

60ml nước có ga

1/4 trái chanh xanh

 www.trumnguyenlieu.vn

Thương hiệu nổi bật