Cách làm Halloween Green Apple Soda với Siro Torani Green Apple

Cách làm Halloween Green Apple Soda với Siro Torani Green Apple

Hướng dẫn pha món Soda Táo Xanh dành riêng, cực thích thú khi uống trong mùa Halloween ^^!

Thương hiệu nổi bật