Almond Sweetness

Almond Sweetness

Học cách làm Almond Sweetness theo đúng chuẩn của Teisseire nào mọi người...

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1. Teisseire Almond

2. Trà Ceylon Tea: Trùm chọn loại Ahmad English Tea No.1

3. Sữa tươi (nên dùng loại thanh trùng)

4. Lá bạc hà để trang trí

Cách làm: theo công thức chuẩn của syrup Teisseire dưới đây:

Thương hiệu nổi bật